Tweetop
Unia

Zarządzanie środowiskowe

Korzystamy ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:2004.

Polityka Systemu Zarządzania Środowiskiem

policy1.jpg

Firma Tweetop od 2001 roku działa w sektorze instalacji sanitarnych i ogrzewczych z tworzyw sztucznych. Naszym głównym produktem jest system instalacyjny Tweetop czyli rury i kształtki wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów dedykowanych do poszczególnych zastosowań oraz narzędzia do montażu.

Wszystkim Klientom oferujemy kompleksową obsługę zarówno handlową, jak i projektową. Doradcy techniczni czuwają nad dopasowaniem technologii oraz produktów do indywidualnych potrzeb Klienta. Nad każdym etapem zamówienia kontrolę sprawują Właściciele firmy. Kadra zarządzająca wraz z całym zespołem zobowiązują się dostosowywać swą wiedzę, wykorzystywane narzędzia pracy oraz oferowane produkty i usługi do dynamicznie zmieniającego się rynku technologii sanitarnych i ogrzewczych, potrzeb klientów, czy konkurencji. Wszelkie działania prowadzone będą w z zgodzie z aktualnymi przepisami prawa.

Poza stałym dążeniem do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku instalacji sanitarnych i ogrzewczych stawiamy sobie za równorzędny cel prowadzenie działalności w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego, stale zmniejszając ilość zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska.

Potwierdzeniem i jednocześnie gwarancją osiągnięcia przyjętych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:2004.

Przyjęta Polityka Systemu Zarządzania Środowiskiem jest realizowana w oparciu o podstawowe założenia:

  • współpraca z Klientami prowadzona jest według ustalonych zasad,
  • potrzeby i oczekiwania Klientów są na bieżąco analizowane,
  • oferowane produkty i usługi są dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • jakość wyrobów i usług jest stale podnoszona,
  • działalność prowadzona jest z uwzględnieniem celów ochrony środowiska,
  • spełnienie wszystkich wymagań prawnych oraz innych wymagań które stawiane są firmie Tweetop.

policy2.jpg

Deklarujemy pełne zaangażowanie w realizację wyznaczonych w powyższej Polityce Jakości celów. Zapisy Polityki Systemu Zarządzania przyjmujemy, jako priorytetowe w codziennej działalności firmy.