Tweetop
Unia

EcoHeat Complex

Kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania domu.

Zobacz

Informacje ogólne

Pompy ciepła EcoHeat Complex są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych źródeł ciepła, jak kotły węglowe, gazowe, olejowe, czy też opalane biomasą.

Pozyskując aż 80% energii cieplnej z powietrza zewnętrznego, przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, nie emitując przy tym spalin, ani nie generując popiołu oraz innych zanieczyszczeń. Z uwagi na wyjątkowo wysoki współczynnik COP, wynoszący max. 5.7, pompa ciepła EcoHeat Complex stanowi idealne oraz tanie rozwiązanie do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu termodynamicznego przystosowanego do polskich warunków klimatycznych, pompa ciepła EcoHeat Complex pozyskuje energię cieplną z powietrza zewnętrznego o temperaturze nawet do -25°C. W okresie letnim bardzo użyteczną okazuje się funkcja chłodzenia, służąca do obniżania temperatury w pomieszczeniach. Montaż pompy nie wymaga skomplikowanych i kosztownych prac ziemnych. Zastosowanie inwertera do sterowania pracą sprężarki pozwoliło na wprowadzenie płynnej regulacji wydajności cieplnej pompy, dostosowując ją do aktualnego zapotrzebowania budynku oraz unikając w ten sposób częstych zatrzymań i uruchomień urządzenia. Dzięki temu wydłużono żywotność pompy i zmniejszono zapotrzebowanie na energię.

Zastosowanie i schematy działania

Pompy ciepła EcoHeat Complex są przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, domkach letniskowych, punktach handlowych, biurach i obiektach gastronomicznych. Nie wymagają przy tym pomieszczenia kotłowni, ani przewodów kominowych, dzięki czemu możemy swobodniej i taniej aranżować układ funkcjonalny budynku.

Urządzenie można zainstalować właściwie w każdym pomieszczeniu, a wyglądem nawiązuje do nowoczesnego wzornictwa sprzętów gospodarstwa domowego, jednocześnie eliminując potrzebę budowania instalacji gazowej i wprowadzania gazu do budynku.

 • Podstawowy schemat działania

 • Tryb zimowy – ogrzewanie

 • Tryb letni – chłodzenie

Sterownik

Pompa ciepła EcoHeat Complex jest wyposażona w dotykowy panel sterujący w języku polskim, umożliwiający diagnozę, podgląd oraz regulację parametrów pracy w czasie rzeczywistym, wraz z podglądem historii pracy urządzenia.

Funkcje

 • Chłodzenie
 • Dezynfekcja C.W.U.
 • Magazynowanie C.W.U.
 • Odszranianie Parownika
 • Ogrzewanie
 • Podgrzewanie C.W.U.
 • Praca Nocna
 • Przerwa
 • Tryb Wakacyjny
 • Wstępne Podgrzewanie

Ekonomia użytkowania

Pompa ciepła EcoHeat Complex z uwagi na wyjątkowo wysoki współczynnik COP wynoszący 5.7, stanowi tanie rozwiązanie do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu termodynamicznego, pompa ciepła EcoHeat Complex pozyskuje aż 80% energii cieplnej z powietrza zewnętrznego o temperaturze do -25°C. Montaż pompy nie wymaga skomplikowanych i kosztownych prac ziemnych.

Dzięki użyciu inwertera do sterowania pracą sprężarki możliwa jest płynna regulacja wydajności cieplnej pompy, dostosowując ja do aktualnego zapotrzebowania budynku, unikając w ten sposób częstych zatrzymań oraz uruchomień urządzenia, redukując jego zapotrzebowanie na energię elektryczną, przedłużając przy tym żywotność urządzenia.

Zestawienie energetyczne dla 65 W Wyliczenie kosztów rocznego użytkowania pompy EcoHeat Complex dla wskaźnika zapotrzebowania na ciepło: 65W
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 65 65 65 65 65
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 8 8 8 8 8
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 15 040 17 970 20 890 23 810 26 740
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 15 000 17 780 20 450 22 950 25 220
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 40 190 450 870 1 520
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 9 800 11 730 13 590 15 350 16 960
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 99 98 96 94
Czas pracy pompy ciepła h 2 030 2 420 2 790 3 120 3 430
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 200 6 050 6 860 7 600 8 260
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 40 190 450 870 1 520
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 704 3 146 3 567 3 952 4 295
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 21 99 234 452 790
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 65 65 65 65 65
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 8 8 8 8 8
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 15 040 17 970 20 890 23 810 26 740
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 15 020 17 860 20 640 23 350 25 970
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 20 100 250 460 770
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 9 770 11 740 13 680 15 590 17 450
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 99 99 98 97
Czas pracy pompy ciepła h 1 450 1 750 2 030 2 300 2 560
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 250 6 120 6 960 7 760 8 520
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 20 100 250 460 770
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 730 3 182 3 619 4 035 4 430
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 10 52 130 239 400
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 65 65 65 65 65
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Minimalna temp okresu grzewczego °C -12,1 -12,1 -12,1 -12,1 -12,1
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 17 350 20 920 24 480 28 050 31 610
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 17 350 20 850 24 240 27 390 30 160
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW - 1,4 2,7 4 5,3
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - 70 250 650 1 450
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 11 560 14 010 16 390 18 620 20 590
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 99 98 95
Czas pracy pompy ciepła h 2 280 2 760 3 210 3 630 3 990
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 790 6 840 7 850 8 770 9 570
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - 70 250 650 1 450
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 3 011 3 557 4 082 4 560 4 976
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - 36 130 338 754
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 65 65 65 65 65
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Minimalna temp okresu grzewczego °C -12,1 -12,1 -12,1 -12,1 -12,1
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 17 350 20 920 24 480 28 050 31 610
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 17 350 20 920 24 420 27 880 31 230
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW - - 1,5 2,8 4,1
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - - 60 170 390
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 11 630 14 150 16 630 19 090 21 480
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 100 99 99
Czas pracy pompy ciepła h 1 600 1 950 2 290 2 620 2 940
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 720 6 770 7 790 8 790 9 750
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - - 60 170 390
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 974 3 520 4 051 4 571 5 070
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - - 31 88 203
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 65 65 65 65 65
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Minimalna temp okresu grzewczego °C -20,2 -20,2 -20,2 -20,2 -20,2
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 14 760 17 610 20 460 23 310 26 160
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 14 690 17 410 20 030 22 470 24 720
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 70 200 430 840 1 440
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 9 520 11 390 13 210 14 920 16 510
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 99 98 96 94
Czas pracy pompy ciepła h 2 020 2 410 2 770 3 110 3 410
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 170 6 020 6 820 7 550 8 210
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 70 200 430 840 1 440
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 688 3 130 3 546 3 926 4 269
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 36 104 224 437 749
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 65 65 65 65 65
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 14 760 17 610 20 460 23 310 26 160
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 14 700 17 460 20 170 22 810 25 360
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 60 150 290 500 800
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 9 450 11 350 13 230 15 070 16 870
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 99 99 98 97
Czas pracy pompy ciepła h 1 450 1 740 2 020 2 290 2 550
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 250 6 110 6 940 7 740 8 490
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 60 150 290 500 800
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 730 3 177 3 609 4 025 4 415
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 31 78 151 260 416
Zestawienie energetyczne dla 55 W Wyliczenie kosztów rocznego użytkowania pompy EcoHeat Complex dla wskaźnika zapotrzebowania na ciepło: 55W
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 55 55 55 55 55
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 8 8 8 8 8
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 13 240 15 720 18 190 20 670 23 140
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 13 230 15 650 17 980 20 250 22 380
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 10 70 210 420 760
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 8 590 10 250 11 870 13 450 14 950
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 99 98 97
Czas pracy pompy ciepła h 1 780 2 120 2 450 2 760 3 050
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 650 5 400 6 140 6 800 7 430
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 10 70 210 420 760
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 418 2 808 3 193 3 536 3 864
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 5 36 109 218 395
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 55 55 55 55 55
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 8 8 8 8 8
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 13 240 15 720 18 190 20 670 23 140
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 13 240 15 690 18 080 20 420 22 730
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - 30 120 240 410
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 8 550 10 230 11 890 13 530 15 150
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 99 99 98
Czas pracy pompy ciepła h 1 270 1 520 1 770 2 010 2 240
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 690 5 450 6 180 6 890 7 580
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - 30 120 240 410
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 439 2 834 3 214 3 583 3 942
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - 16 62 125 213
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 55 55 55 55 55
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Minimalna temp okresu grzewczego °C -12,1 -12,1 -12,1 -12,1 -12,1
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 15 160 18 180 21 190 24 210 27 230
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 15 160 18 170 21 120 23 980 26 690
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW - 0,4 1,5 2,6 3,7
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - 10 80 230 540
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 10 040 12 130 14 200 16 210 18 120
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 100 99 98
Czas pracy pompy ciepła h 1 980 2 390 2 790 3 180 3 540
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 120 6 030 6 920 7 770 8 570
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - 10 80 230 540
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 662 3 136 3 598 4 040 4 456
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - 5 42 120 281
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 55 55 55 55 55
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Minimalna temp okresu grzewczego °C -12,1 -12,1 -12,1 -12,1 -12,1
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 15 160 18 180 21 190 24 210 27 230
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 15 160 18 180 21 180 24 150 27 080
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW - - 0,3 1,4 2,5
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - - 10 60 140
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 10 090 12 210 14 340 16 440 18 520
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 100 100 99
Czas pracy pompy ciepła h 1 380 1 680 1 970 2 260 2 540
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 5 070 5 960 6 850 7 710 8 560
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - - 10 60 140
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 636 3 099 3 562 4 009 4 451
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - - 5 31 73
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 55 55 55 55 55
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Minimalna temp okresu grzewczego °C -20,2 -20,2 -20,2 -20,2 -20,2
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 13 010 15 420 17 830 20 240 22 650
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 12 980 15 330 17 630 19 840 21 930
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 30 90 210 410 730
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 8 250 9 960 11 540 13 080 14 540
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 99 99 98 97
Czas pracy pompy ciepła h 1 770 2 110 2 430 2 750 3 030
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 630 5 370 6 080 6 760 7 390
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 30 90 210 410 730
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 408 2 792 3 162 3 515 3 843
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 16 47 109 213 380
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 55 55 55 55 55
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 13 010 15 420 17 830 20 240 22 650
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 12 980 15 350 17 680 19 970 22 200
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 30 80 150 280 450
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 8 270 9 890 11 500 13 090 14 650
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 99 99 99 98
Czas pracy pompy ciepła h 1 270 1 520 1 770 2 000 2 230
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 710 5 460 6 180 6 880 7 550
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 30 80 150 280 450
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 449 2 839 3 214 3 578 3 926
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 16 42 78 146 234
Zestawienie energetyczne dla 45 W Wyliczenie kosztów rocznego użytkowania pompy EcoHeat Complex dla wskaźnika zapotrzebowania na ciepło: 45W
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 45 45 45 45 45
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 8 8 8 8 8
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 11 440 13 470 15 490 17 520 19 540
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 11 440 13 460 15 430 17 360 19 230
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - 10,0 60,0 160,0 300,0
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 7 360 8 740 10 100 11 440 12 740
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 100 99 98
Czas pracy pompy ciepła h 1 520 1 810 2 090 2 360 2 620
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 080 4 720 5 330 5 920 6 480
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - 10 60 160 300
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 122 2 454 2 772 3 078 3 370
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - 5 31 83 156
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 45 45 45 45 45
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 8 8 8 8 8
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 11 440 13 470 15 490 17 520 19 540
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 11 440 13 460 15 430 17 360 19 230
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - 10,0 60,0 160,0 300,0
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 7 360 8 740 10 100 11 440 12 740
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 100 99 98
Czas pracy pompy ciepła h 1 520 1 810 2 090 2 360 2 620
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 080 4 720 5 330 5 920 6 480
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - 10 60 160 300
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 122 2 454 2 772 3 078 3 370
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - 5 31 83 156
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 45 45 45 45 45
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Minimalna temp okresu grzewczego °C -12,1 -12,1 -12,1 -12,1 -12,1
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 12 960 15 430 17 900 20 370 22 840
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 12 960 15 430 17 890 20 320 22 700
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW - - 0,30 1,20 2,10
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - - 10 50 130
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 8 510 10 230 11 940 13 640 15 310
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 100 100 100 99
Czas pracy pompy ciepła h 1 690 2 020 2 360 2 680 3 010
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 460 5 200 5 960 6 680 7 380
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - - 10 20 130
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 319 2 704 3 099 3 474 3 838
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - - 5 10 68
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 45 45 45 45 45
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Minimalna temp okresu grzewczego °C -12,1 -12,1 -12,1 -12,1 -12,1
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 12 960 15 430 17 900 20 370 22 840
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 12 960 15 430 17 900 20 370 22 840
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh - - - - -
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 8 510 10 250 11 990 13 720 15 460
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100        
Czas pracy pompy ciepła h 1 020 1 230 1 440 1 650 1 850
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 450 5 180 5 920 6 650 7 380
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh - - - - -
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 314 2 694 3 078 3 458 3 838
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN - - - - -
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 45 45 45 45 45
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Minimalna temp okresu grzewczego °C -20,2 -20,2 -20,2 -20,2 -20,2
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 11 260 13 230 15 200 17 180 19 150
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 11 250 13 200 15 110 17 000 18 830
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 10 30 90 180 320
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 7 170 8 500 9 810 11 110 12 380
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100 99 99 99 98
Czas pracy pompy ciepła h 1 520 1 800 2 080 2 350 2 600
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 080 4 700 5 300 5 890 6 450
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 10 30 90 180 320
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 122 2 444 2 756 3 063 3 354
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 5 16 47 94 166
Powierzchnia grzewcza budynku m2 80 100 120 140 160
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło W/m2 45 45 45 45 45
Temperatura wewnątrz budynku °C 20 20 20 20 20
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku °C 35 35 35 35 35
Stacja meteo   Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Średnia temperatura okresu grzewczego °C 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Minimalna temp okresu grzewczego °C -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. kWh 11 260 13 230 15 200 17 180 19 150
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. kWh 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła kWh 11 250 13 210 15 180 7 140 19 070
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) kW 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła kWh 10 20 20 40 80
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: kWh 7 130 8 470 9 810 11 150 12 480
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła % 100        
Czas pracy pompy ciepła h 930 1 110 1 280 1 470 1 640
Energia napędowa pompy ciepła: kWh 4 120 4 740 5 370 5 990 6 580
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: kWh 10 20 20 40 80
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 2 142 2 465 2 792 3 115 3 422
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh PLN 5 10 10 21 42

Dane techniczne

Pompa ciepła EcoHeat Complex jest wposażona w niezwykle sprawną i cichą sprężarkę rotacyjną z podwójnym tłokiem oraz w pełni automatyczną, elektroniczną pompę obiegowa c.o. umieszczoną w jednostce wewnętrznej, doskonale reagującą na zmiany oporów w instalacji wewnętrznej budynku. Niweluje to potencjalne dźwięki z pracującej instalacji, odczucie dyskomfortu użytkownika oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej. Poziom hałasu wewnątrz budynku emitowanego przez urządzenie to zaledwie 30 dB.

EcoHeat Complex dzięki rozwiązaniu DC INVERTER cechuje się zmaksymalizowanym zakresem wydajności grzewczej 4,67 -11,5 kW oraz 4,2 – 12,6 kW, przy niezwykle wysokim współczynniku efektywności energetycznej COP dochodzącym przy temperaturze wody zasilającej instalację co 35°C i temp. zewn. 7°C do COP=5,7. Urządzenie w trybie chłodzenia pracuje płynnie w zakresie mocy od 2,39-8,4 kW oraz 4,29 – 10,4 kW przy parametrach wody co. 23/18°C przy temp. powietrza zasilanego 35st.C. osiągając sprawność chłodniczą EER dochodzące do 4,63. Pełne dane techniczne urządzenia dostępne w tabeli.

ParametrEcoHeatComplex 09 S10EcoHeatComplex 11 S10EcoHeatComplex 13 S10
Klasa energetyczna A++ A++ A++
Średnia wartość SCOP wg ErP nr 813/2013 3,99 3,92 3,90
Wydajność cieplna przy parametrach: zasilanie/powrót c.o.: 35/30°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 10,10 kW 11,50 kW 12,60 kW
Wartość COP przy parametrach: zasilanie/powrót c.o.: 35/30°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 4,03 3,82 3,89
Wydajność cieplna minimalna/maksymalna przy parametrach: zasilanie/powrót c.o.: 35/30°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 4,33 / 10,1 kW 4,67 / 11,5 kW 4,2 / 12,6 kW
Pobór mocy elektrycznej przy grzaniu minimum/maksimum przy parametrach:zasilanie/powrót c.o.: 35/30°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 0,975 / 2,15 kW 0,915 / 3,03 kW 0,926 / 3,07 kW
Wartość COP minimalna/maksymalna przy parametrach: zasilanie/ powrót c.o.: 35/30°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 4,03 / 4,65 3,82 / 5,05 3,89 / 4,77
Wydajność cieplna przy parametrach: zasilanie/powrót c.o.: 45/40°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 9,53 kW 10,70 kW 11,50 kW
Wartość COP przy parametrach: zasilanie/powrót c.o.: 45/40°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 3,17 2,95 3,08
Wydajność cieplna minimalna/maksymalna przy parametrach: zasilanie/powrót c.o.: 45/40°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 4,19 / 9,53 kW 4,14 / 10,7 kW 3,76 / 11,5 kW
Pobór mocy elektrycznej przy grzaniu minimalny/maksymalny przy parametrach: zasilanie/powrót c.o.: 45/40°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 1,23 / 2,99 kW 1,22 / 3,62 kW 1,26 / 3,72 kW
Wartość COP minimalna/maksymalna przy parametrach: zasilanie/ powrót c.o.: 45/40°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C 3,12 / 3,55 2,95 / 3,56 2,97 / 3,28
Wydajność chłodnicza maksymalna przy parametrach: zasilanie/ powrót: 18/23°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 6,84 kW 9,20 kW 10,31 kW
Współczynnik EER przy parametrach: zasilanie/powrót: 18/23°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 2,09 2,68 3,29
Wydajność chłodnicza minimalna/maksymalna przy parametrach: zasilanie/powrót: 18/23°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 4,10 / 6,84 kW 4,33 / 9,20 kW 4,29 / 10,37 kW
Pobór mocy elektrycznej przy chłodzeniu minimalny/maksymalny przy parametrach: zasilanie/powrót: 18/23°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 0,33 / 1,23 kW 0,993 / 3,46 kW 0,957/ 3,15 kW
Współczynnik EER minimalny/maksymalny przy parametrach: zasilanie/powrót: 18/23°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 2,09 / 3,32 2,68 / 4,11 3,29 / 4,63
Wydajność chłodnicza maksymalna przy parametrach: zasilanie/ powrót: 7/12°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 5,05 kW 6,74 kW 7,90 kW
Współczynnik EER przy parametrach: zasilanie/powrót: 7/12°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 1,58 2,15 2,63
Wydajność chłodnicza minimalna/maksymalna przy parametrach: zasilanie/powrót: 7/12°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 2,35 / 5,05 kW 2,17 / 6,74 kW 2,34 / 7,91 kW
Pobór mocy elektrycznej przy chłodzeniu minimalny/maksymalny przy parametrach: zasilanie/powrót: 7/12°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 1,08 / 3,2 kW 0,924 / 3,13 kW 1,00 / 3,01 kW
Współczynnik EER minimalny/maksymalny przy parametrach: zasilanie/powrót: 7/12°C, powietrze zewnętrzne: 35°C 1,58 / 2,40 2,15 / 3,00 2,33 / 3,12
Zakres pracy dla temperatur zewnętrznych przy grzaniu od -25 do +45 °C
Zakres pracy dla temperatur zewnętrznych przy chłodzeniu od 0 do +55 °C
Zakres pracy dla temperatury wody na powrocie od +18 do +50 °C
Maksymalny pobór mocy elektrycznej pompy obiegowej 87 W
Zasilanie elektryczne 230/50/1 V/Hz/Ph
Ilość czynnika chłodniczego R410A w instalacji 2,45 kg 2,55 kg 3,0 kg
Typ sprężarki Rotacyjna
Wentylator (jednostka zewnętrzna) ilość: 1 ilość: 1 ilość: 2
przepływ powietrza: 3000 m3/h przepływ powietrza: 3100 m3/h przepływ powietrza: 4100 m3/h
moc elektryczna silnika: 60 W moc elektryczna silnika: 76 W moc elektryczna silnika: 120 W
Emitowany hałas jednostka wewnętrzna/zewnętrzna 30 / 56 dB(A) 30 / 56 dB(A) 30 / 59 dB(A)
Przepływ wody przez skraplacz minimalny: 0,26 dm3/s minimalny: 0,31 dm3/s minimalny: 0,37 dm3/s
średni: 0,43 dm3/s średni: 0,52 dm3/s średni: 0,61 dm3/s
maksymalny: 0,51 dm3/s maksymalny: 0,62 dm3/s maksymalny: 0,73 dm3/s
Budowa skraplacza wymiennik płytowy wymiennik płytowy wymiennik płytowy
Króćce przyłączeniowe strony chłodniczej modułu wewnętrznego Ciecz: 3/8" (9,53 mm)
Para: 1/2" (12,7 mm)"
Ciecz: 3/8" (9,53 mm)
Para: 1/2" (12,7 mm)
Ciecz: 3/8" (9,53 mm)
Para: 5/8" (15,88 mm)
Króćce przyłączeniowe strony chłodniczej modułu zewnętrznego Ciecz: 3/8" (9,53 mm)
Para: 1/2" (12,7 mm)
Ciecz: 3/8" (9,53 mm)
Para: 1/2" (12,7 mm)
Ciecz: 3/8" (9,53 mm)
Para: 5/8" (15,88 mm)
Króćce przyłączeniowe strony wodnej w module wewnętrznym 1 cal 1 cal 1 cal
Wymiary modułu wewnętrznego (wysokość x szerokość x głębokość) 790 x 505 x 288 mm
Wymiary modułu zewnętrznego (wysokość x szerokość x głębokość) 753 x 934 x 354 mm  763 x 1044 x 414 mm 1195 x 1124 x 400 mm
Ciężar modułu wewnętrznego 50 kg 50 kg 55 kg
Ciężar modułu zewnętrznego 62,5 kg 75 kg 113 kg

* A - powietrze ** W - woda

Certyfikaty energetyczne

Pompy ciepła EcoHeat Complex 09 S10, EcoHeat Complex 11 S10 oraz EcoHeat Complex 13 S10 posiadają klasę energetyczną A++.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Zajrzyj do działu Pytania i odpowiedzi lub skontaktuj się z naszym konsultantem.