Tweetop
Unia

Przetargi

Ogłoszenia o bieżących oraz archiwum zakończonych przetargów.

Aktualne przetargi

Zakończone przetargi

Przetarg na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych Publikacja: 09.12.2015

W związku z uczestnictwem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP uruchamiamy przetarg na przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie: Opracowania innowacyjnej technologii procesu zgrzewania ultradźwiękowego wykorzystywanego podczas produkcji rur wielowarstwowych systemu Tweetop mającego na celu zwiększenie efektywności oraz stabilności produkcji.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 21 grudnia 2015r. do godz. 16:00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do zachowania poufności Pobierz
Przetarg na nabycie urządzenia serwerowego w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 24.11.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie 1 sztuki urządzenia serwerowego, którego opis zawarty jest w poniższych plikach.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop oferta na serwer Pobierz
Przetarg na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 31.10.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie wartości niematerialnych i prawnych obejmujących rzeczy i usługi, których opis zawarty jest w poniższym pliku.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop B2B zapytanie z wzorem oferty Pobierz
Przetarg na wykonanie dwujęzycznego katalogu informacyjnego Publikacja: 01.07.2014

Dotyczy wykonania i dostarczenia dwujęzycznego katalogu informacyjnego o niskiej masie w ramach projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-031/12-00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Przetarg na opracowanie strategii eksportowej Publikacja: 10.04.2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie strategii eksportowej wg załączonego zapytania.

Pliki
Załacznik nr 1 - Paszport strategia Pobierz
Przetarg na przygotowanie materiałów promocyjnych Publikacja: 20.11.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie materiałów promocyjnych wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport materiały promocyjne Pobierz
Przetarg na opracowanie planu rozwoju eksportu Publikacja: 18.09.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport plan rozowoju eksportu Pobierz