Tweetop
Unia

Instalacje grzewcze - Tweetop PERT

Oparte o rury i złączki w średnicach 14-75, max. 95°C

Zobacz

Informacje ogólne

Kolejnym elementem wchodzącym w skład systemu Tweetop Home jest rozwiązanie instalacji grzewczych oparte o rury wielowarstwowe Tweetop PERT, wykonane na bazie materiału PERT II nowej generacji oraz złączki zaprasowywane z mosiądzu typu CW617N, dostępne w średnicach 14-75mm.

System instalacyjny Tweetop PERT jest przeznaczony do instalacji grzewczych w obiektach każdego typu, pracujących w szerokim spektrum temperatur (max. parametry pracy to 90°C i 6 bar lub 95°C i 3 bar).

Rury i kształtki Tweetop PERT, doskonale nadają się do budowy instalacji grzewczych oraz grzejnikowych we wszelkiego typu budynkach.

System Tweetop PERT montowany w podobny do opisanego poniżej sposobu, można użyć także do zasilenia odbiorników wody lodowej (instalacje chłodu).

Najważniejsze zalety instalacji grzewczych Tweetop PERT
 • trwałość oceniana na min. 50 lat
 • energooszczędność niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej
 • elastyczność promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, co w połączeniu z brakiem pamięci kształtu sprawia, że przy układaniu instalacji można, w średnicach 16-32, zastąpić kolana łukami
 • bardzo mała wydłużalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami tradycyjnymi, znacznie ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłużeń termicznych
 • absolutna szczelność wykonywanych połączeń
 • możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji poprzez użycie kształtek przejściowych wyposażonych w gwinty
 • mały ciężar

Typy instalacji

Uniwersalność rozwiązania Tweetop PERT pozwala na rozprowadzenie czynnika do grzejników w każdy z możliwych sposobów.

Schematy trójnikowe

Grzejniki są tu zasilanie z przewodu głównego za pomocą odgałęzień odchodzących od zamontowanych na nim trójników. Przewody zwykle prowadzone są w szlichcie podłogowej lub w bruzdach ściennych w układach:

Obwodowy - czynnik grzewczy rozprowadzany jest w czytelny sposób wzdłuż ścian na których zamontowane są grzejniki. Umożliwia to stosowanie listew maskujących, czyniąc tego typu układ idealnym do renowacji. Wadą jest tu stosunkowo duże zapotrzebowanie na rury oraz konieczność przechodzenia przez przegrody budowlane

heatingTypeScheme1.jpg

Promienisty – czynnik grzewczy rozprowadzany jest od pionu do grzejników w sposób swobodny, bez konieczności przechodzenia przez przegrody budowlane. Prowadzenie rur przez środek pomieszczenia pozwala na oszczędności w ich zużyciu.

heatingTypeScheme2.jpg

Układy trójnikowe nie dają żadnej możliwości wymiany uszkodzonych rur bez kucia posadzki, czy tynku. Ponadto podłączanie do przewodu zasilającego kolejnych grzejników powoduje stopniowy spadek ciśnienia, a w konsekwencji kłopoty z regulacją przepływów na poszczególnych działkach.

Jest to istotna wada systemów trójnikowych w porównaniu z rozdzielaczowymi.

Schemat z wykorzystaniem rozdzielaczy

Cechą charakterystyczną tego układu jest możliwość zasilania każdego grzejnika osobnym przewodem biegnącym z rozdzielacza.

heatingTypeScheme3.jpg

Zalety rozwiązania:

 • łatwość regulacji układu
 • możliwość wymiany instalacji bez konieczności kucia posadzki
 • mniejsze ryzyko awarii – w posadzce pomiędzy rozdzielaczem a grzejnikiem nie ma żadnych połączeń
 • brak konieczności inwestowania w narzędzia – do montażu układu rozdzielaczowego niezbędny jest jedynie płaski klucz monterski
 • szybkość pracy – oszczędność czasu

W ramach systemu Tweetop Home dostępne są rozdzielacze mosiężne obsługujące od 2 do 12 obwodów.

Rozdzielacze należy montować w specjalnych szafkach natynkowych lub podtynkowych. W szafce jest wystarczająco dużo miejsca na zawory odcinające poszczególne obwody obsługiwane przez dany rozdzielacz. W przypadku konieczności montażu w szafkach liczników ciepła należy dobrać szafkę o wymiar większą niż typ wynikający z gabarytów rozdzielacza.

Trasowanie

Na etapie projektowania i montażu instalacji należy pamiętać o:

 • stosowaniu rur osłonowych
 • zasilaniu grzejników z rozdzielaczy możliwie najkrótszymi odcinkami rur
 • zwiększeniu długości rury wynikającej z rzutu i rozwinięcia o odcinek pozwalający na swobodną pracę termiczną instalacji.
 • unikaniu ostrych załamań rury oraz długich odcinków z dużą ilością zakrętów
 • zapewnienie możliwości wymiany rury wewnętrznej
 • możliwości wyginania rur systemu Tweetop PERT
 • oznaczeniu położenia rur pod podłogą i w ścianie, co pozwoli uniknąć uszkodzeń przy wierceniu otworów.

Podejścia go grzejników

W systemie Tweetop PERT dostępne jest także pełne spektrum podejść do grzejników dla wszystkich ich typów.

Dla grzejników typu C

Przy użyciu półśrubunków zaciskowych lub kształtek przejściowych zaprasowywanych, z wykorzystaniem zalety systemu Tweetop PERT pozwalającej na wyginanie rur przy zachowaniu promienia gięcia na poziomie czterech średnic zewnętrznych.

Dla grzejników typu V (a)

Przy użyciu półśrubunków zaciskowych, z wykorzystaniem zalety systemu Tweetop PERT pozwalającej na wyginanie rur przy zachowaniu promienia gięcia na poziomie czterech średnic zewnętrznych.

Dla grzejników typu V (b)

Przy użyciu kolana przyłączeniowego z niklowana rurką miedzianą o średnicy d15 mm.

Dla grzejników typu V (c)

Podłączenie przy użyciu trójnika przyłączeniowego z niklowana rurką miedziana o średnicy d15 mm.