Tweetop
Unia

Instalacje wodne - Tweetop PERT

System instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej

Zobacz

Informacje ogólne

Elementem programu Tweetop Home jest system instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oparty o rury wielowarstwowe Tweetop PERT, wykonane na bazie materiału PERT II nowej generacji oraz złączki zaprasowywane z mosiądzu typu CW617N, dostępny w średnicach 14-75mm.

System instalacyjny Tweetop PERT nadaje się do instalacji wody użytkowej w obiektach każdego typu.

Rury i kształtki Tweetop PERT polecane są również do budowy instalacji wodnych. Głównym powodem jest higieniczność tworzywa PERT, wynikająca z jego pełnej obojętności w relacji z wodą użytkową. Drugą istotną cechą jest gładkościenność zarówno rur, jak i wewnętrznych powierzchni kształtek mosiężnych, która minimalizuje ryzyko inkrustacji instalacji wodnej, a tym samym możliwość stworzenia środowiska dla drobnoustrojów. Wytrzymałość termiczna rur i kształtek systemu Tweetop PERT pozwala także na bezproblemowy przegrzew “anty legionella”.

Najważniejsze zalety instalacji wodnych Tweetop PERT
  • trwałość oceniana na min. 50 lat
  • energooszczędność niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej
  • elastyczność promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, co w połączeniu z brakiem pamięci kształtu sprawia, że przy układaniu instalacji można, w średnicach 16-32, zastąpić kolana łukami
  • bardzo mała wydłużalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami tradycyjnymi, znacznie ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłużeń termicznych
  • absolutna szczelność wykonywanych połączeń
  • możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji poprzez użycie kształtek przejściowych wyposażonych w gwinty
  • mały ciężar

Typy instalacji

Instalacje wodne budowane z rur i kształtek dostępnych w ramach systemu Tweetop Home, wykonuje się jako:

Układy z rozdziałem dolnym

Układ zasilany z sieci wodociągowej lub z hydroforni ulokowanej na poziomie piwnic. Taki układ składa się z przewodów rozdzielczych poziomych, montowanych z reguły pod stropem pierwszej obsługiwanej przez instalację kondygnacji budynku, które doprowadzają wodę do poszczególnych pionów instalacyjnych. Piony rozprowadzają wodę na poszczególne kondygnacje budynku, skąd poprzez przyłącza woda jest dostarczana do poszczególnych punktów czerpalnych.

Układy z rozdziałem górnym

Różnią się od układów z rozdziałem dolnym jedynie głównym źródłem zasilania w wodę, którym w tym wypadku jest zbiornik umieszczony powyżej zasilanych kondygnacji, do którego z reguły w godzinach nocnych doprowadzana jest woda z sieci wodociągowej

Na poszczególnych kondygnacjach woda rozprowadzana jest w układzie trójnikowym o następujących zaletach:

  • zasilenie kilku punktów czerpalnych jednym odgałęzieniem,
  • zminimalizowana ilość rur,
  • zastosowanie baterii z pojedynczym zasilaniem.