Tweetop
Unia

Przetargi

Ogłoszenia o bieżących oraz archiwum zakończonych przetargów.

Aktualne przetargi

Rozbudowa zakładu produkcyjnego Tweetop Publikacja: 18.04.2024

 

AKTUALIZACJA 17.05.2024

Zmiana terminu złożenia ofert z 22.05.2024 na 27.05.2024 godz. 12:00.

Ważne oferty powinny zostać wysłane wyłącznie na adres e-mailowy inwestycja@tweetop.pl i potwierdzone SMSem na numer 508 209 094.

 

______________________________________________________________

Przedmiotem postępowania jest wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego Tweetop w Szczecinie, budowa hal produkcyjno - magazynowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Pliki:

1. zapytanie-ofertowe-final_2024-04-18_1.zip

2. Aktualizacja z 19.04.2024

3. Aktualizacja z 22.04.2024

4. Aktualizacja z 29.04.2024

5. Aktualizacja z 7.05.2024

6. Aktualizacja z 9.05.2024

7. Aktualizacja z 15.05.2024

Zakończone przetargi

Dostawa suszarki laboratoryjnej Publikacja: 30.04.2020

Celem zamówienia jest dostawa suszarki laboratoryjnej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Ludowa 24C; 71-700 Szczecin nie później niż do dnia 02.06.2020r., do godz.: 16:00. 


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2020r

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o.
VAT no. 7822665858

Data złożenia oferty - 28.05.2020r.

Cena netto: 13 538,37 zł  

Nie wpłynęła żadna inna oferta 

 

  

Logotypy

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Dostawa i instalacja maszyny termocyklicznej Publikacja: 03.02.2020

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny termocyklicznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej

Termin składania ofert do: 05.03.2020 r.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Sciteq A/S 
Gamma 3, 8382 Hinnerup, Dania
VAT no. 32443311

Data złożenia oferty - 21.02.2020 r.
Cena netto: 154 337,47€ (663 558,52zł)

 

 

Logotypy

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Dostawa i instalacja maszyny hydrostatycznej Publikacja: 03.02.2020

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny hydrostatycznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej

Termin składania ofert do: 05.03.2020 r.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Sciteq A/S 
Gamma 3, 8382 Hinnerup, Dania
VAT no. 32443311

Data złożenia oferty: 21.02.2020 r.
Cena netto: 81 546,37€ (350 600,46 zł)

 

Logotypy

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Dostawa i instalacja plastometru Publikacja: 17.01.2020

Treść ogłoszenia została zmieniona 23.01.2020

Informujemy, że w treści zapytania ofertowego nr 1/01/2020/RPOWZ zidentyfikowaliśmy omyłkę, szczegóły są dostępne w aneksie dostępnym poniżej.

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja plastometru stanowiącego część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. CPV główne: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej

Termin składania ofert do: 19.02.2020 r., godz. 10:00

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp.k.,
Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
Data złożenia oferty - 18.02.2020 r.
Cena netto: 13 780,- EURO (59 671,53 zł)

 

Logotypy

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Aneks do zapytania ofertowego Pobierz
Dostawa i instalacja systemu do automatycznych pomiarów geometrii rur Publikacja: 17.01.2020

Treść ogłoszenia została zmieniona 22.01.2020  

Z uwagi na omyłki pisarskie zidentyfikowane w treści zapytania ofertowego zmieniliśmy jego treść w punkcie 5. Z uwagi na dokonane zmiany zmieniony został termin składania ofert z dnia 19.02.2020r., godz. 10:00 na dzień 24.02.2020r., do godz. 10:00.

Treść ogłoszenia została zmieniona 23.01.2020  

Informujemy, że w treści zapytania ofertowego nr 2/01/2020/RPOWZ zidentyfikowaliśmy omyłkę, szczegóły są dostępne w aneksie dostępnym poniżej. 

 

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu do automatycznych pomiarów geometrii rur stanowiącego część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. CPV główne: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej

Termin składania ofert do: 24.02.2020 r., do godz. 10:00 

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

 

Logotypy

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Załacznik nr 4 - Szczególne wymagania do przedmiotu zamówienia Pobierz
Aneks do zapytania ofertowego Pobierz
Dostawa i instalacja maszyny termocyklicznej Publikacja: 18.12.2019

Zamawiający stwierdził wystąpienie braków formalnych w zapytaniu ofertowym i uznał, że mogło to spowodować naruszenie zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wyboru oferty. W związku z powyższym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

 

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny termocyklicznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. CPV główne: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej

Termin składania ofert do: 21.01.2020 r., godz. 10:00

 

Logotypy

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Dostawa i instalacja maszyny hydrostatycznej Publikacja: 18.12.2019

Zamawiający stwierdził wystąpienie braków formalnych w zapytaniu ofertowym i uznał, że mogło to spowodować naruszenie zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wyboru oferty. W związku z powyższym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

 

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny hydrostatycznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. CPV główne: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej

Termin składania ofert do: 21.01.2020 r., godz. 14:00

 

Logotypy

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Nabycie ciągu technologicznego do produkcji rur wielowarstwowych typu Pert/Evoh/Pert Publikacja: 22.02.2019

Celem zamówienia jest nabycie ciągu technologicznego do produkcji rur wielowarstwowych typu Pert/Evoh/Pert w zakresie średnic zewnętrznych od 12 do 32 mm (DN12, DN14, DN16, DN17, DN18, DN20, DN25, DN32) stanowiącej cześć projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-evoh-polietylen” nr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji nabór nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18”.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest publikowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie w/w Projektu lecz przed rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, zwanego dalej Programem.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

Termin składania ofert do: 27.03.2019 r., godz. 15:00 

 

Aktualizacja z dnia 4.04.2019:

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: 
P.P.W. Comprex Sp. z o.o., ul. Domagały 11, 30-841 Kraków
 
Oferta została złożona dnia 27.03.2019 r.

 

 

Logtypy unijne

 

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik TT 1.1 Pobierz
Załącznik TT 1 Pobierz
Załącznik TT 2 Pobierz
Załącznik TT 3 Pobierz
Załącznik TT 4 Pobierz
Załącznik 1 Pobierz
Załącznik 2 Pobierz
Załącznik 3 Pobierz
Załącznik 4 Pobierz
Załącznik 5 Pobierz
Dostawa komponentów i wykonanie całej instalacji chłodniczej Publikacja: 06.04.2018

Celem zamówienia jest dostarczenie komponentów i wykonanie całej instalacji chłodniczej przeznaczonej do chłodzenia wody technologicznej, która wykorzystywana będzie do chłodzenia rur pięciowarstwowych: polietylen-aluminium-polietylen, w trakcie procesu produkcji oraz jej uruchomienie., stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

Termin składania ofert do: 08.05.2018 r., godz. 15:00

 

Aktualizacja z dnia 10.05.2018:

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: 
PHU MINOS Mirosław Nosowicz
ul. Jagiellońska 29/10, 70-365 Szczecin
 
Oferta została złożona dnia 08.05.2018 r.
Cena 510.275,00 (pięćset dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć i 00/100) złotych netto,
czyli 627 638,25 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem i 25/00) złotych brutto

 

Logtypy unijne

 

Pliki
Zapytanie ofertowe - dostarczenie komponentów i wykonanie całej instalacji chłodniczej Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnienie niektórych warunków Pobierz
Załącznik nr 4 - Szczegółowe wymagania do przedmiotu zamówienia Pobierz
Dostawa i instalacja systemu do automatycznych pomiarów geometrii rur Publikacja: 06.04.2018

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu do automatycznych pomiarów geometrii rur, stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

Termin składania ofert do: 07.05.2018 r., godz. 14:00

 

Aktualizacja z dnia: 09.05.2018 r

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

 

Logtypy unijne

 

Pliki
Zapytanie ofertowe - system do automatycznych pomiarów geometrii rur Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnienie niektórych warunków Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej Publikacja: 22.03.2018

Celem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej, stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

Termin składania ofert to: 24.04.2018r.

 

Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 26.03.2018:

Zmiana została dokonana w treści Zapytania ofertowe punkt 3. Opis przedmiotu zamówienia, I. Maszyna wytrzymałościowa, litera „a”. Treść punktu uzupełniono o zapis „wykonanie stołowe”. W związku z powyższym prawidłowy zapis punktu brzmi:
„a. Napęd śrubowy dwukolumnowy, wykonanie stołowe,”
Zamawiający dokonała zmiany w treści Zapytania ofertowe punkt 3. Opis przedmiotu zamówienia, I. Maszyna wytrzymałościowa, litera „j”. Zamiast liczby 2000N powinno być 20000N. W związku z powyższym prawidłowy zapis punktu brzmi:
„j. Certyfikowany zakres pomiarowy czujnika/czujników powinien być od 0,8 – 20000N lub szerszym zakresie, w klasie co najmniej 0,5 wg PN-EN ISO 7500-1,”
 
Jednocześnie zmianie uległ termin złożenia oferty na dzień 26.04.2018 r.

 

Aktualizacja z dnia 12.04.2018:

Dodano wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie jednego z potencjalnych oferentów.

 

Aktualizacja z dnia 7.05.2018:

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.,
ul. Poznańska 104,
Skórzewo, 60-185 Poznań
Data złożenia oferty - 25 kwietnia 2018 r.
Cena netto: 141.000,00 zł

 

Logtypy unijne

 

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dostawcy o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Wyjaśnienia Pobierz
Przetarg na budowę hali produkcyjnej - Etap III Elewacja Publikacja: 21.03.2018

Zamówienie jest udzielane w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap III - Elewacja”, na terenie działki nr ewid. 7/1 z obrębu 3032. W ramach zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji zewnętrznej hali produkcyjnej.

Zakres robót i technologię ich wykonania określa projekt wykonawczy sporządzony przez Biuro Architektoniczne - Karol Krzątała oraz decyzja o pozwoleniu na budowę nr 255/17 z dnia 27/2/2017 zmieniona decyzją nr 617/17 z dnia 10/5/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

Termin składania ofert to: 5.04.2018r.  do godziny 15.00. 

 

Aktualizacja z dnia 26.04.2018

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

 

Aktualizacja z dnia 21.05.2018

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na „Budowę hali produkcyjnej Etap III - Elewacja”, zamawiający podjął decyzję o zawarciu umowy „z wolnej ręki” z zachowaniem warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym nr 2/03/2018/RPOWZ  z Panią Magdaleną Król – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Budrex”

 

 

Logtypy unijne

 

Pliki
Zapytanie ofertowe - Etap III Elewacja Pobierz
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego - Etap III elewacja Pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu... Pobierz
Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót - Etap III elewacja Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia -zobowiązanie do ustanowienia... Pobierz
Załącznik nr 6 - Przedmiary robót - Etap III elewacja Pobierz
Przetarg na budowę hali produkcyjnej - Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe Publikacja: 13.03.2018

Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe.

Zamówienie jest udzielane w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

Termin składania ofert to: 28.03.2018r.  do godziny 15.00. 

 

Aktualizacja z dnia 4.04.2018

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Danpol Ludwik Szczepański, za cenę 3 400 000,00 zł  (trzy miliony czterysta tysięcy złotych 0/100) złotych netto.

Oferta wpłynęła dnia 28 marca 2018 r.

 

 

Logtypy unijne

 

Pliki
Zapytanie Ofertowe - Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe.pdf Pobierz
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego Pobierz
Załącznik nr 2 - Umowa roboty budowlane Pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu niektór.... Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia - zobowiązanie do ustanowienia Pobierz
Załącznik nr 7 - Przedmiary robót - Etap II Instalacje oraz roboty wyk... Pobierz
Ad 1. do Załącznika nr 7 Przedmiar Robót -Instalacje elektryczne i foto... Pobierz
Ad 2. do Załącznika nr 7 Przedmiar Robót- Branża Wentylacja, Klimatyzacj... Pobierz
Ad 3. do Załącznika nr 7 Przedmiar Robót - Stolarka okienna, drzwiowa i ... Pobierz
Ad 4. do Załącznika nr 7 Przedmiar Robót - Posadzki przemysłowe i podłoż... Pobierz
Ad 5. do Załącznika nr 7 Przedmiar Robót - Roboty wykończeniowe Pobierz
Ad 6. do Załącznika nr 7 Przedmiar Robót - Dostawa i montaż windy Pobierz
Dostawa i instalacja maszyny hydrostatycznej Publikacja: 23.02.2018

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, ogłaszamy przetarg na nabycie, dostawę i instalację maszyny hydrostatycznej.

Aktualizacja z dnia 2.03.2018
Poprawiono Zapytanie ofertowe i Załącznik nr 1.

Aktualizacja z dnia 7.03.2018
Dodano załącznik: Wyjaśnienia - warunki dostawy DDP (Incoterms 2010)

Aktualizacja z dnia 6.04.2018
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie : 
Shenzhen Wance Testing Machine CO.,LTD
No. 9 Shuiku Road, Tangwei, Guangming District, Shenzhen 518132, China
Cena netto 216 237,12 zł (dwieście szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i 12/100).

 

Logotypy unijne.jpg

 

 

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Wyjaśnienia - warunki dostawy DDP (Incoterms 2010) Pobierz
Przetarg na budowę hali produkcyjnej - Etap II, instalacje oraz roboty wykończeniowe Publikacja: 29.12.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” ogłaszamy przetarg na budowę hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap II instalacje oraz roboty wykończeniowe”,  na terenie działki nr ewid. 7/1 z obrębu 3032.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

 

Termin składania ofert to: 22.01.2018 r. do godziny 15.00.

 

Aktualizacja z dn. 23.01.2018

W wyniku braku ofert przetarg zostaje nierozstrzygnięty.

 

 

Logotypy unijne.jpg

 

 

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego Pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia - zobowiązanie do ustanowienia gwarancji należytego wykonania umowy w przypadku wybrania oferty Pobierz
Załącznik nr 7 - Przedmiary robót - Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe Pobierz
ad 1. do Załącznika nr 7 - przedmiar robót branża budowlana Pobierz
ad 2. do Załącznika nr 7- przedmiar robót branża sanitarna Pobierz
ad 3. do Załącznika nr 7 - przedmiar robót branża elektryczna Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu cyfrowego 3D Publikacja: 13.09.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, ogłaszamy przetarg na nabycie i dostawę fabrycznie nowego mikroskopu cyfrowego 3D.

 

 

Logotypy unijne.jpg

 

 

Aktualizacja z dn. 20.10.2017

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie Keyence International (Belgium) NV/SA , za cenę 186 347,59 zł  (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych trzysta czterdzieści siedem  i 59/100) złotych netto.

Oferta wpłynęła dnia 12  października 2017 r.

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik TT 1 - Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dostawcy o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Przetarg na nabycie ciągu technologicznego do produkcji rur wielowarstwowych typu pert/aluminium/pert w zakresie średnicy zewnętrznej od 14 do 75 mm (DN14, DN16, DN18, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75) Publikacja: 05.07.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, ogłaszamy przetarg na nabycie ciągu technologicznego do produkcji rur wielowarstwowych typu pert/aluminium/pert w zakresie średnicy zewnętrznej od 14 do 75 mm (DN14, DN16, DN18, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75) stanowiącej cześć ww. projektu.

 

 

Logotypy unijne.jpg

 

Aktualizacja z dnia 11.08.2017

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie P.P.W. Comprex Sp. z o.o., ul. Domagały 11, 30-841 Kraków, za cenę 4.216.834,78 (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i 78/100) złotych netto.

Oferta wpłynęła dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

 

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiań Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu niektórych warunków udziału Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych projektów Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykaz osób Pobierz
Załącznik TT 1 Elementy ciągu technologicznego Pobierz
Załącznik TT 1.1 Rysunek poglądowy Pobierz
Załącznik TT 2 Specyfikacja geometryczna wyrobu, parametry produkcji, stosowane surowce Pobierz
Załącznik TT 3 Wymagania jakościowe - rodzaje i parametry badań Pobierz
Załącznik TT 4 Minimalne wymagania systemu sterowania linii produkcyjnej Pobierz
Załącznik TT 5 Minimalne wymagania systemu nadzoru produkcji Pobierz
Pytanie nr 1 oraz wyjaśnienie Pobierz
Przetarg na budowę hali produkcyjnej - Etap I, stan surowy otwarty wraz z instalacjami podposadzkowymi Publikacja: 30.05.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” ogłaszamy przetarg na budowę hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap I stan surowy otwarty wraz z instalacjami podposadzkowymi”,  na terenie działki nr ewid. 7/1 z obrębu 3032.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

 

Termin składania ofert to: 14.06.2017 r.  do godziny 15.00. 

 

 

Logtypy unijne

 

Aktualizacja z dnia 21.06.2017

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie Usługi Ogólnobudowlane Bobrowski Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wiosenna 28, 71-700 Szczecin, za cenę 4.056.609,24 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć i 24/100) złotych netto czyli 4.989.629,36 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć sześćset dwadzieścia dziewięć i 36/100) złotych brutto.

Oferta wpłynęła dnia 14 czerwca 2017 r.

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego Pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób Pobierz
Załącznik nr 7 - Wykaz akceptowalności rozwiązań zamiennych w zakresie technologii budowlanych możliwych do zastosowania przez wykonawcę Pobierz
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia – zobowiązanie do ustanowienia gwarancji należytego wykonania umowy w przypadku wybrania oferty Pobierz
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - hala etap I Pobierz
Przetarg na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych Publikacja: 09.12.2015

W związku z uczestnictwem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP uruchamiamy przetarg na przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie: Opracowania innowacyjnej technologii procesu zgrzewania ultradźwiękowego wykorzystywanego podczas produkcji rur wielowarstwowych systemu Tweetop mającego na celu zwiększenie efektywności oraz stabilności produkcji.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 21 grudnia 2015r. do godz. 16:00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do zachowania poufności Pobierz
Przetarg na nabycie urządzenia serwerowego w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 24.11.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie 1 sztuki urządzenia serwerowego, którego opis zawarty jest w poniższych plikach.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop oferta na serwer Pobierz
Przetarg na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 31.10.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie wartości niematerialnych i prawnych obejmujących rzeczy i usługi, których opis zawarty jest w poniższym pliku.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop B2B zapytanie z wzorem oferty Pobierz
Przetarg na wykonanie dwujęzycznego katalogu informacyjnego Publikacja: 01.07.2014

Dotyczy wykonania i dostarczenia dwujęzycznego katalogu informacyjnego o niskiej masie w ramach projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-031/12-00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Przetarg na opracowanie strategii eksportowej Publikacja: 10.04.2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie strategii eksportowej wg załączonego zapytania.

Pliki
Załacznik nr 1 - Paszport strategia Pobierz
Przetarg na przygotowanie materiałów promocyjnych Publikacja: 20.11.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie materiałów promocyjnych wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport materiały promocyjne Pobierz
Przetarg na opracowanie planu rozwoju eksportu Publikacja: 18.09.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport plan rozowoju eksportu Pobierz