Tweetop
Unia

System Tweetop PERT

Kompletne rozwiązanie instalacyjne łączące zalety rur tradycyjnych i tworzywowych

Zobacz

Co to jest system Tweetop PERT?

System Tweetop PERT to kompletne rozwiązanie instalacyjne, którego podstawowymi elementami są wykonane w innowacyjnej technologii rury oraz różnego rodzaju złączki i kształtki umożliwiające wykonywanie pełnej gamy połączeń.

Oferta systemu obejmuje rury i kształtki w zakresie średnic 16 – 75mm wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów dedykowanych do poszczególnych zastosowań systemu oraz narzędzi do montażu.

System bazujący na wykorzystaniu rury wielowarstwowej łączonej poprzez zaprasowanie należy do grupy najnowocześniejszych rozwiązań instalacyjnych na rynku. Decydują o tym dwa czynniki – budowa rury oraz technika łączenia. Rury Systemu Tweetop mają budowę wielowarstwową. Ich rdzeniem jest zgrzana ultradźwiękowo rura aluminiowa. Po dołożeniu na zewnątrz i od wewnątrz rury aluminiowej warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rurę mogącą pracować pod jednoczesnym wpływem ciśnienia i temperatury na poziomie 10 bar i 95°C. Tak unikatowe połączenie tworzywa i materiału tradycyjnego sprawia, że rury Tweetop charakteryzują się zaletami rur tradycyjnych i tworzywowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad.

Właściwości i zastosowania

System Tweetop PERT znakomicie sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach jak i przy renowacjach starych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej z zabytkami włącznie.

 • trwałość - oceniana na min 50 lat
 • energooszcządność - niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej
 • higieniczność - PERT II jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody
 • uniwersalność - system Tweetop PERT można montować w instalacjach:
  • zimnej / ciepłej wody użytkowej
  • centralnego ogrzewania
  • ogrzewania płaszczyznowego
  • sprężonego powietrza
  • wody lodowej
  • technologicznych w przemyśle
 • elastyczność - promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, co w połączeniu z brakiem pamięci kształtu sprawia, że przy układaniu instalacji można, w średnicach 16-32, zastąpić kolana łukami
 • bardzo mała wydłużalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami tradycyjnymi, znacznie ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłużeń termicznych
 • szczelność na dyfuzje tlenu - zarówno rury jak i kształtki są w 100% szczelne na dyfuzje tlenu
 • absolutna szczelność wykonywanych połączeń
 • możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji poprzez użycie kształtek przejściowych, wyposażonych w gwinty
 • wysoki stopień odporności chemicznej
 • mały ciężar

Materiał

Rury systemu Tweetop PERT wytwarzane są w oparciu o polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturowych.

W dużym uproszczeniu budowa tego materiału podobna jest do kulek wełny, łączących się ze sobą długimi niciami bocznymi, dając w efekcie strukturę bardzo poplątaną, ale niezwykle mocną i trudną do rozerwania. W przypadku rur przekłada się to na wysoką odporność na temperaturę i ciśnienie tak ważną w instalacjach wodnych i grzewczych.

materialTweetopPert.jpg

Porównanie budowy materiału użytego do budowy rur PERT ze standardowymi tworzywami sztucznymi

Elementy systemu Tweetop PERT

Rury

Podstawą systemu Tweetop PERT są rury wielowarstwowe składające się z:

 • ury bazowej z aluminium zgrzewanego ultradżwiękowo, na zakładkę
 • wewnętrznej i zewnętrznej warstwy PERT II
 • spoiwa zespalającego poszczególne warstwy rury

Rury systemu Tweetop PERT stanowią unikalne połączenie zalet tworzywa sztucznego i metalu, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wad tych materiałów.

opisWarstw.jpg

Przekrój przez rurę wielowarstwową Tweetop PERT

Kształtki - technika łączenia

Elementy systemu łączone są z użyciem trzech typów kształtek.

Kształtki mosiężne zaprasowywane, niklowane

Specyfika wykonywania połączeń w ramach systemu Tweetop, bazuje na technologii zaprasowania, polegającej na mechanicznym zespoleniu tworzywa z kształtką z mosiądzu. Tego typu połączenia są:

 • pewne – zaprasowanie gwarantuje absolutny brak przecieków, przy znikomej możliwości popełnienia błędu – odwrotnie niż instalacje zgrzewane , czy lutowane
 • łatwe w montażu – zaciskarka jest urządzeniem przyjaznym dla użytkownika
 • szybkie i powtarzalne – technologia zaprasowania jest 5 razy szybsza w wykonaniu niż tradycyjna lutowana z miedzi
 • uniwersalne – poprzez użycie kształtek przejściowych, wyposażonych w gwinty można bez problemu łączyć system Tweetop PERT ze wszelkiego typu armaturą

ksztaltki.jpg

Przekrój przez połączenie zaprasowywane systemu Tweetop PERT

Połączenia zaprasowywane wykonujemy przy użyciu systemowych zaciskarek ręcznych lub elektrycznych, wyposażonych w szczęki zaciskowe o profilu U. Połączenie winno być poprzedzone fazowaniem wewnętrznej powierzchni rury przy użyciu systemowego kalibratora Tweetop.

Kształtki mosiężne skrętno - zaciskowe typu connector core (opcjonalnie niklowane)

Złączki tego typu są niezbędne przy wykonywaniu połączeń systemu Tweetop PERT z rozdzielaczami lub grzejnikami (posiadają sfazowanie typu Eurokonus). Do wykonania połączenia potrzebne są:

 • kalibrator systemowy
 • klucz monterski

zloczaConectorCore.jpg

Złączka typu connector core

Pozostałe kształtki skrętno – zaciskowe wykonane z mosiądzu, niklowane

Kształtki tego typu przydatne są przy montażu instalacji natynkowych – połączenia przy użyciu kształtek skrętno – zaciskowych uznawane są za rozłączne i jako takie nie mogą być wykonywane przy montażu instalacji prowadzonych podtynkowo lub podposadzkowo.

Sposób wykonywania połączeń tego typu jest zbieżny do sposobu łączenia z użyciem kształtek typu connector core. Jedyną różnicą stanowi inny rodzaj sfazowania kształtki, typowy dla instalacji wodnych

ksztaltkaSkretnoZaciskowa.jpg

Kształtka skrętno-zaciskowa

Gwarancja i ubezpieczenie

Firma Tweetop udziela na system rurowy Tweetop PERT 10-letniej gwarancji, a także zapewnia ubezpieczenie systemu do kwoty 4 mln PLN w STU Ergo-Hestia.

Polisa ubezpieczeniowa wydawana jest na konkretny obiekt, na którym zastosowano produkty Tweetop. Polisa posiada indywidualny numer oraz informacje o beneficjencie ewentualnego odszkodowania (inwestorze zadania). Wszelkie koszty związane z wydaniem polisy ponosi Tweetop Sp. z o.o.

Aby uzyskać polisę należy wypełnić następujące warunki:

 • Instalacja musi zostać wykonana przez firmę przeszkoloną przez Tweetop Sp. z o.o.
 • Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi normami i wytycznymi projektowymi.
 • Próba szczelności musi być przeprowadzona w zgodzie z obowiązującymi normami i wytycznymi, a protokół z próby winien zostać załączony do wniosku o wydanie polisy.